Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества. След завършване на нашите курсове ще повишите самочувствието и конкурентоспособността си, ще се чувствате по-мотивирани за работа и ще вършите ежедневните си работни задължения с лекота.

Достъпът до обученията е изцяло съобразен с вашите потребности, може да се обучавате в удобно за вас време и място. Курсовете са на модулен принцип, всеки от които се провежда в рамките на 16 часа. Всеки курс съдържа определен набор учебни материали, отговарящи на темите в учебната програма – теоретични лекции, презентации, упражнения, видео материали, казуси и тестове. След успешно приключване на избрания от Вас курс, получавате сертификат.

Избери курс и се регистрирай сега!

Курсът разглежда следните теми:

  • Каква е природата и какви са видовете и формите на проявление на индустриалните конфликти?
  • Какво се разбира под колективен трудов спор (КТС) и по какво се отличава той от индивидуалният трудов спор?
  • Кои са факторите и предпоставките за възникване на колективни трудови спорове и какви са практиките за превенция на КТС?
  • Каква е нормативната уредба за уреждане на КТС?       
  • Кои са и как се прилагат съвременните  способи и механизми за разрешаване на КТС ?

Курсът разглежда механизмите за предоставяне на средства от централния бюджет към местните бюджети за делегирани държавни дейности; стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. С участието си в курса, обучаемите:

-          ще придобият знания и умения с работа с общинските бюджети;

-          ще бъдат подготвени за преговори;


Курсът разглежда механизмите за предоставяне на средства от централния бюджет към местните бюджети за делегирани държавни дейности; стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. С участието си в курса, обучаемите:

  • ще придобият знания и умения с работа с общинските бюджети;
  • ще бъдат подготвени за преговори;