Управление на конфликти

Конфликтите са част от нашия личен и професионален живот. Причината може да бъде липса на информация, конкуриране за победа и влияние, опасения от загуби, силна негативна емоция и много други. Независимо какви са причините за конфликт, успешното поведение се състои в избора на стил на комуникация, с който да запазим респект и уважение към другата страна и да отстояваме своя интерес.

Курсът разглежда тези теми и упражнява активно прилагане на различни подходи за ситуации на конфликти на работното място. Ще научите кои са основните предпоставки за възникване, проявление и справяне с конфликти.

За да участваш на този курс - регистрирай се!