Управление на стреса

Темата за стреса и неговото въздействие е една от най-актуалните теми за всеки работещ у нас и по света. Определян като един от „бичовете на съвременния човек”, стресът е неразделна част от нашето ежедневие. В този курс ще научите как стресът може да бъде едновременно и подпомагащ, и деструктивен фактор в дейностите, с които се занимаваме.

В този курс ще научите, че е много по-продуктивно да се въздейства на нивата на стрес в работата и живота ни, вместо да се работи post factum за разтоварване от стреса и за решаване на проблемите, предизвикани от хроничното му натрупване. Уменията за управление на стреса са основна личностна компетенция, изключително важна за всеки съвременен човек, без значение от професията и социалния статус. Работата не е единственият източник на стрес, затова курсът представя цялостни решения за справяне със стреса. 

След преминаване на обучението:

  • ще придобиете цялостна правилна представа за същността на стреса като неизбежна част от живота ни;
  • ще научите кои са видовете стрес, какви са разликите и общите черти между тях;
  • ще подобрите своето разбиране за стреса като процес – как се поражда, проявява, контролира и трансформира;
  • ще се научите да разпознавате проявленията на стреса и да разбирате как влияе върху поведението на околните и върху вашето собствено поведение;
  • ще научите кои са факторите, които най-често причиняват стрес;
  • ще овладеете разнообразни техники за овладяване и редуциране на стреса – както на своя собствен, така и на стреса на служителите и членовете на екипа ви;
  • ще разберете какво е необходимо да направите, за да въздействате на средата, в която живеете и работите, така че да я превърнете от високо- в ниско-стресова.

 

За да участваш на този курс - регистрирай се!