Управление на времето

Целта на курс "Управление на времето" е да повиши капацитета Ви да управлявате личното и екипното си време. Да разширите знанията си в сферата на управлението на времето. Да развиете практически умения за ползване на инструменти за time management, както и да усъвършенствате вашите лични стилове за управление на времето.    

 

За да участваш на този курс - регистрирай се!