Предприемачество и иновации

Предприемачеството и нововъведенията на работното Ви място са ключов момент от кариерното Ви развитие. За да бъдете успешни в мечтите си, трябва да подплатите работата си със солидно количество знания, информация за добри и лоши практики, да си отговорите на много въпроси и да вземете важни решения. Проверете и подредете наличните си ресурси от амбиция и цели, а ние ще ви помогнем именно с нови знания и идеи. Разнообразните и практически насочени теми ще ви помогнат бързо и лесно да стигнете до крайната Ви цел. Чрез този курс, ще овладеете тайните на успешното правене на бизнес и предприемачеството.

За кого е този курс?
Служители, които имат идеи за развитие и искат да ги реализират;
Хора без идеи, които се стремят към свобода и независимост;
Начинаещи предприемачи;
Заети в МСП, които искат да увеличат продажбите и печалбите;
Служители и предприемачи, които искат да разширят пазара и бизнес обсега на работното си място.
Въвеждането на иновации на работното Ви място е ключов момент от кариерното Ви развитие. За да бъдете успешни в мечтите си, трябва да подплатите работата си със солидно количество знания, информация за добри и лоши практики, да си отговорите на много въпроси и да вземете важни решения. Проверете и подредете наличните си ресурси от амбиция и цели, а ние ще ви помогнем именно с нови знания и идеи. Разнообразните и практически насочени теми ще ви помогнат бързо и лесно да стигнете до крайната Ви цел. Чрез този курс, ще навлезете в света на успешните бизнес идеи и иновации.   

За да участваш на този курс - регистрирай се!