Разработване и управление на проекти

Разработването и управлението на проекти, национални или европейски, може да Ви донесе големи ползи, при това не само финансови. Чрез придобиването на умения за работа по проекти, ефективността и ефикасността на работа Ви ще се повиши като цяло – в планирането и организирането, комуникацията и при работата в екип. Реализирането на проекти ще Ви даде възможност за постигне на важни стратегически цели.

Развитието на подобен тип умения и прилагането им е изключително важно и необходимо в днешния бързо развиващ се свят. Най-ефективнивния начини за придобиване на умения е чрез опит (learning by doing). Тук ще откриете точно такива възможности -  да приложите ново придобитите Ви уменията, чрез дейности и задачи по време на курса.

Изключително систематизиран и преди всичко практически, курсът включва множество материали, актуална информация, допълващи и атрактивни видео презентации и тестове. Предлагаме Ви улеснен начини на обучение, които е приспособим към Вашето ежедневие, нужди и навици. Курсът е подготвен от утвърдени професионалисти с богат опит при изпълнението на европейски проекти и програми.

За да участваш на този курс - регистрирай се!