Управление на човешките ресурси

От фирмената среда и ценности през конфликтите на интереси до иновационноата ориентация на фирмената култура, този курс Ви предоставя стабилна основа от познания, необходими за успешната Ви работа в сферата на човешкия капитал.

За кого е този курс?
За всеки, който иска да придобие базисни знания в областта на управлението на човешките ресурси или да актуализира получените знания и умения в тази сфера.    

За да участваш на този курс - регистрирай се!