И най-голямата българска мина се включва в проекта на КНСБ

Най-големият производител на въглища – „Мини Марица-Изток“, ще се включи в проекта на КНСБ „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“.

Това стана ясно на среща на президента на КНСБ Пламен Димитров и изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов. На стартовата среща бяха представени основните цели на проекта, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и предложенията за сътрудничество.

„Мини Марица-изток“ ЕАД е избрано, тъй като има значими място както в българската икономика, така и за своите доставчици и подизпълнители в България.

Основната цел на проекта на най-голямата синдикална организация е да се подобрят условията на труд, да се повиши качеството на работните места чрез усъвършенстването на системите и механизмите за подпомагане прилагането на трудови, осигурителни и екологични стандарти.

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

  • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
  • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
  • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
  • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
  • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
  • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
  • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 18  гости и няма потребители и в сайта