Шведски интерес към проекта за достоен труд

Проектът „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ предизвика интерес дори и далечна Швеция.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров обсъди предизвикателствата и възможностите, които проектът създава, с ръководството на СКФ Берингс – компания, базирана в Сопот. На срещата присъстваше и почетният консул на Швеция Йоран Свенсон.

Двамата обсъдиха характеристиката на бизнес средата в България, както и възможностите за инвестиции у нас от страна на скандинавската държава.

Проекът „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ се осъществява съвместно с КРИБ и БСК, а целта му е да се подобрят условията на труд, да се  повиши качеството на работните места в малките  и средни предприятия - част от производствените вериги и веригите на стойността на многонационалните компании и други големи фирми,  чрез усъвършенстване на системите и механизмите за подпомагане прилагането на трудови, осигурителни и екологични стандарти в МСП.

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

  • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
  • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
  • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
  • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
  • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
  • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
  • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта