Президентът на КНСБ във ВМЗ: Цената на труда не е фактор заради изтичането на работна ръка

Ниската цена на труда вече не е основен фактор предвид изтичането на работна ръка от страната. Затова се радваме, когато големите фирми в България увеличават доходите на своите служители. Това обяви при посещението си във ВМЗ Сопот президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Визитата е част от проекта "Достоен труд на доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании", в който партньор е КНСБ, заедно с работодателските организации. Схемата предвижда посещения в 100 от най-големите български предприятия с цел проследяване на веригата им от доставчици и подизпълнители с цел установяване на добри практики.
От държавното дружество обявиха, че средната заплата в предприятието е около 950 лв. Отделно  това работниците получават допълнителни бонуси, с които средното заплащане този месец ще стигне 1300 лв.
Компанията очаква оборотът й към края на годината да надмине 450 млн. лв, с които да се нареди сред 10-те най-големи държавни компании в страната.
КНСБ може да си сътрудничи с дружеството не само за установяване на добри практики на подизпълнителите, но и с обучение на служители, които и тук недостигат, стана ясно на срещата. От ръководството на ВМЗ се оплакаха, че и двете гимназии, които са готвили кадри за тяхната сфера вече не произвеждат квалифицирани служители.
В рамките на проекта бяха посетени още SKF Берингс ЕАД и Техно Акташ АД.
В двете компании също бяха обсъдени проблемите на подизпълнителите им и възможностите, които предоставя КНСБ за установяване на добри практики в сектора.

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

  • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
  • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
  • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
  • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
  • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
  • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
  • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 43  гости и няма потребители и в сайта