Три мултинационални компании начело на класацията

Двадесет и петте най-големи компании в проучването "Регал 500+" имат продажби на продукция през 2014 г. общо за 2.6 млрд. лева. Това е около една трета от всички продажби в анализираните сектори.

Лидер в класацията е "Монделийз България продакшън" ЕООД с продажби на шоколадови изделия и кафе за 262.3 млн. лева (по естимирани данни). Ръстът от 21% спрямо 2013 г. идва от увеличеното производство на кафе на фабриката в Костинброд, която работи на ишлеме за външни пазари. Благодарение на него "Монделийз" измества от първа позиция миналогодишния лидер "Кока Кола хеленик ботълинг къмпани България". Производителят на безалкохолни напитки и вода остава втори и заради спада в продажбите си от 4% до 241.5 млн. лева за 2014 г.

"Нестле България" АД е на трета позиция с продажби за 161.2 млн. лева (ръст от 4.4%). Увеличението идва най-вече от износа, който нараства с 21.5% до 101.4 млн. лева и поставя компанията в топ три на износителите в "Регал 500+".

Категорията захарни и шоколадови изделия е представена в класацията и от "Престиж-96" АД (18) и "Захарни изделия Варна" ЕООД (23). При "Престиж-96" се наблюдава 13% спад на продажбите на продукция. Ръстът от 7.7% до 51.5 млн. лева на "Захарни изделия Варна" е благодарение на износа. През миналата година той се увеличава с 21%.

От категорията на безалкохолните напитки и вода в класацията е само "Нова трейд" ЕООД (24). Приходите на производителя на "Дерби" и "Бачково" нарастват минимално до 51.4 млн. лева (0.2% ръст).

Три пивоварни компании имат близо 90% дял от продажбите на бира в страната. Приходите на "Каменица" АД (4) се увеличават с 0.4% през миналата година спрямо предходната до 150.7 млн. лева. "Загорка" АД регистрира спад от 1.9% до 135.2 млн. лева. Продажбите от 79.3 млн. лв. на "Карлсберг България" АД (12) са с 10.7% по-малко, отколкото през 2013 г.

"Олива" АД (5) e най-големият износител в "Регал 500+". Продажбите на компанията нарастват с 46.5% до 142.8 млн. лева, което се дължи основно на износа на олио и слънчогледово семе. През 2014 г. той се е увеличил с рекордните 60% до 135 млн. лева. Общите продажби на "Клас олио" ЕООД (20) намаляват с 11.8% до 54.5 млн. лева. При "Бисер олива" АД (25) спадът е 15.6% до 48 млн. лева. Трите компании общо генерират 52% от производството на олио в страната и от продажбите му.

"Фикосота" ООД (6) увеличава приходите си от продажбите с 12.8% през миналата година до 142 млн. лева. От тях 76.8 млн. лева са зад граница, като ръстът в това отношение е 33.7%. Компанията е фактор в няколко сектора. При хартиените изделия продажбите й нарастват с 20%, при перилните и почистващите препарати – с 13%. Спад има при сапуните и шампоаните.

"Пилко" ЕООД (7) и "Градус - 1" ООД (17) заедно генерират малко над половината от производството и продажбите на пилешко месо. Производителят на "Лудогорско пиле" има 1.85% ръст на продажбите до 139.2 млн. лева и декларира износ за 56 млн. лева. "Градус - 1" е продало птиче месо и колбаси за 58.5 млн. лева (спад от 2.9%).

Приходите на "Месокомбинат Ловеч" АД (9) през миналата година нарастват със 7.7% до 131 млн. лева. Собственикът "Бони холдинг" АД има още предприятия в Русе и в Карлово с общи продажби на месо и колбаси за 187 млн. лева. Двете най-големи компании в сектора на преработените меса - "Фермата" АД (11) и КЕН АД (19), заедно имат 22% от производството и продажбите в сектора през 2014 г. Дружеството на "Белла България" завършва със спад от 10.8% до 94.4 млн. лева. При КЕН спадът е с 10.4% до 55.5 млн. лева.

"Чипита България" АД (10) има 36% пазарен дял от сегмента на хлебните изделия. Производителят на кроасани завършва 2014 г. на нивото на предходната - с продажби за 126.96 млн. лева (лек спад от 0.2%). Продажбите зад граница нарастват с 1.2%.

Близо четвърт от производството и продажбите на брашно в страната се генерират от "Гудмилс България" ЕАД (16). Приходите на бившата "София мел" нарастват с 1.6% през 2014 г. до 61.2 млн. лева.

Идентичен ръст един с друг имат двата най-големи производителя на алкохол в България. "Винпром Пещера" АД (13) увеличава задграничните си продажби със 7.7%, а общите с 11.7% до 71.2 млн. лева. Ръстът в приходите от продажби на "СИС индустрийс" ООД (21) е 12.6% до 54.3 млн. лева.

Млечният сектор е представен от "Обединена млечна компания" АД (14), чиито приходи нарастват с 10% до 69 млн. лева. При "Тирбул" ЕАД (22) приходите от продажби на продукция, произведена в страната, са за 52.2 млн. лева - с 1.4% повече, отколкото през 2013 г.

"Дзобеле България" ЕООД (15) държи 65% от производството на ароматизатори в България. Дружеството е пети по големина износител в "Регал 500+". Продажбите му са изцяло в чужбина. През 2014 г. намаляват с 15.5% до 68.9 млн. лева.

http://www.capital.bg

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

  • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
  • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
  • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
  • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
  • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
  • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
  • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта