Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества. След завършване на нашите курсове ще повишите самочувствието и конкурентоспособността си, ще се чувствате по-мотивирани за работа и ще вършите ежедневните си работни задължения с лекота.

Достъпът до обученията е изцяло съобразен с вашите потребности, може да се обучавате в удобно за вас време и място. Курсовете са на модулен принцип, всеки от които се провежда в рамките на 16 часа. Всеки курс съдържа определен набор учебни материали, отговарящи на темите в учебната програма – теоретични лекции, презентации, упражнения, видео материали, казуси и тестове. След успешно приключване на избрания от Вас курс, получавате сертификат.

Избери курс и се регистрирай сега!