Курсът разглежда механизмите за предоставяне на средства от централния бюджет към местните бюджети за делегирани държавни дейности; стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. С участието си в курса, обучаемите:

-          ще придобият знания и умения с работа с общинските бюджети;

-          ще бъдат подготвени за преговори;