Безопасност и здраве при работа

Курсът по „Безопасност и здраве при работа” е разработен от водещи експерти от КНСБ с дългогодишен опит на национално и международно ниво.
Основни въпроси, които са засегнати в курса:

  • Кои са основните понятия, свързани със здравослов­ните и безопасни условия на труд (ЗБУТ)?
  • Кои са основните международни, европейски и на­ционални нормативни актове в областта на ЗБУТ?
  • Какви са основните задължения на работодателя, спе­циализираните служби и на работещите за осигуря­ване на ЗБУТ?
  • Как се създава култура по безопасността и система за управление на ЗБУТ?
  • Какво представлява и как се извършва оценката на риска за здравето и работоспособността на работни­ците и служителите?
  •  Как се осъществява социалният диалог по ЗБУТ?

За да участваш на този курс - регистрирай се!

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Календар

December
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Курсове