Управление на човешките ресурси

От фирмената среда и ценности през конфликтите на интереси до иновационноата ориентация на фирмената култура, този курс Ви предоставя стабилна основа от познания, необходими за успешната Ви работа в сферата на човешкия капитал.

За кого е този курс?
За всеки, който иска да придобие базисни знания в областта на управлението на човешките ресурси или да актуализира получените знания и умения в тази сфера.    

За да участваш на този курс - регистрирай се!

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Календар

December
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Курсове