Управление на стреса

Темата за стреса и неговото въздействие е една от най-актуалните теми за всеки работещ у нас и по света. Определян като един от „бичовете на съвременния човек”, стресът е неразделна част от нашето ежедневие. В този курс ще научите как стресът може да бъде едновременно и подпомагащ, и деструктивен фактор в дейностите, с които се занимаваме.

В този курс ще научите, че е много по-продуктивно да се въздейства на нивата на стрес в работата и живота ни, вместо да се работи post factum за разтоварване от стреса и за решаване на проблемите, предизвикани от хроничното му натрупване. Уменията за управление на стреса са основна личностна компетенция, изключително важна за всеки съвременен човек, без значение от професията и социалния статус. Работата не е единственият източник на стрес, затова курсът представя цялостни решения за справяне със стреса. 

След преминаване на обучението:

 • ще придобиете цялостна правилна представа за същността на стреса като неизбежна част от живота ни;
 • ще научите кои са видовете стрес, какви са разликите и общите черти между тях;
 • ще подобрите своето разбиране за стреса като процес – как се поражда, проявява, контролира и трансформира;
 • ще се научите да разпознавате проявленията на стреса и да разбирате как влияе върху поведението на околните и върху вашето собствено поведение;
 • ще научите кои са факторите, които най-често причиняват стрес;
 • ще овладеете разнообразни техники за овладяване и редуциране на стреса – както на своя собствен, така и на стреса на служителите и членовете на екипа ви;
 • ще разберете какво е необходимо да направите, за да въздействате на средата, в която живеете и работите, така че да я превърнете от високо- в ниско-стресова.

 

За да участваш на този курс - регистрирай се!

 

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

 • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
 • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
 • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
 • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
 • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
 • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
 • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта