КНСБ очаква актуализация на бюджета

Заплатите на служителите в социалните заведения, училищното здравеопазване и други бюджетни сектори у нас са обидно ниски. След Нова година хората от тези сфери може да се вдигнат на протести, предупреди в Монтана лидерът на КНСБ Пламен Димитров.

Най-тревожно според президента на организацията е положението в социалните заведения, където работят хиляди души, една трета от тях с висше образование, а заплатите им са минимални. „Сред тези хора вече се усеща напрежение, те не се интересуват от предизборната ситуация, искат единствено трудът им да получи адекватно заплащане”, каза Димитров.

Подобна, по неговите думи, е ситуацията и в училищното здравеопазване, където всички медицински сестри и фелдшери се трудят за мизерни суми. Затова при обсъждането на бюджет 2017 от КНСБ са поискали 1,2 милиарда лв. повече в разходната част, основно за заплати на хората в социалния, образователния и здравния сектори. Но Народното събрание одобрило половината от исканията на профсъюза. Отхвърлено е било и предложението на КНСБ за повишаване на минималното възнаграждение при безработица на 9.50 лв. В момента хората, останали без работа, които получават най-ниското обезщетение, вземат по 7,20 на ден. „Тези хора няма да се вдигнат на протест, но истината е, че не могат да оцеляват с такива пари!”, констатира Димитров.

„Основно заради политиката по доходите у нас от 2008 насам по 40 000 души годишно напускат страната ни, за да търсят по-добър живот в Западна Европа. Очаквам новото правителство да започне нова политика по доходите и още през лятото на 2017 г. бюджетът да бъде актуализиран”, заяви Пламен Димитров.

Лидерът на КНСБ представи пред медиите и проекта за достоен труд за доставчиците на мултинационалните кампании. Партньори по него са КРИБ и Стопанската камара. Целта е от 100 крупни компании да се пренесат опитът, добрите практики, мениджмънта и качеството на производството в 400 малки и средни предприятия в страната, които са техни подизпълнителни.

В рамките на проекта Пламен Димитров посети "Монбат" АД.

По-късно бе проведено разширено заседание на РС на КНСБ Монтана.

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

  • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
  • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
  • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
  • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
  • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
  • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
  • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта