Проектът за достоен труд за МНК – представен в Пловдив и Асеновград

Над 70 компании вече са запознати с проекта „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“.
Сред последните фирми,  които научиха от КНСБ с какво кампанията може да им бъде полезна, бяха пловдивската АЙ ТИ ДАБЪЛЮ ИСПРАКОНТРОЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД и „Асенова крепост“.

И двете дружества проявиха интерес и готовност да участват в проекта на КНСБ, КРИБ и БСК.

Едно от най-полезните неща в тази кампания е ако успее да промени управленския капацитет на българските подизпълнители, изтъкнаха в пловдивското дружество.

В „Асенова крепост“, която работи с големи компании като подизпълнители, пък обявиха, че ще се включат, предлагайки няколко малки доставчици, които обаче са ключови за производството.
Проектът „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ е изключително важен, тъй като за първи път в България предлага практическа помощ за над 400 малки фирми, които работят за мултинационални компании и им помага да издигнат качеството си на изцяло нови нива, обяви на срещите си с бизнеса президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Проект №: BG05M9OP001-1.012-0001

"Проект  BG05M9OP001-1.012-0001  „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проекта се осъществява от Конфедерация на независимите синдикати в България в партньорство с Българска стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България"

Карта на социалното напрежение

Обучения

Предлагаме ви бърза, лесна и удобна възможност да придобиете нови знания и умения, както и да подобрите и развиете професионалните си компетенции и личностни качества.

Вижте всички обучения

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2018 година

  • Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (- 7,4 %)
  • - Производство на стоки за дълготрайна употреба (2.5 %)
  • - Производство на недълготрайни потребителски стоки (15.4 %)
  • - Енергетични и свързани с водата сектори (27.2%)
  • - Производство на стоки за междинно потребление (44.1%)
  • - Производство на инвестиционни стоки (10.0%)
  • - Други (0.8%)

Кой е on-line

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта